E-ISSN: 2548-0294

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Hedefler ve Kapsam
The Journal of International Anatolia Sport Science, yüksek kaliteli, özgün araştırmalar yayınlayan, uluslararası, hakemli ve ücretsiz bir dergidir. The Journal of International Anatolia Sport Science yılda üç kez yayınlanır.

The Journal of International Anatolia Sport Science, spor bilimleri ile ilgili beden eğitimi ve spor öğretimi, spor öğretim yöntemleri, spor psikolojisi, spor sosyolojisi, ölçek ve performans protokolü geliştirme çalışmaları, kinesiyoloji, egzersiz fizyolojisi, spor hekimliği, biyomekanik ve spor yönetimi konularında yapılan çalışmaları yayınlamaktadır.

The Journal of International Anatolia Sport Science Dergisi’nin temel amacı, derginin kapsamına uygun yüksek etkili makaleler yayınlamaktır.
Dizinler
Her veri tabanından derginin (Journal of International Anatolia Sport Science) dizin güncelliği kontrol edilmelidir. Bu konuda dergi yönetimi sorumluluk almamaktadır.


Hızlı Arama