E-ISSN: 2548-0294

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Açık Erişim Politikası
The Journal of International Anatolia Sport Science, açık erişimli bir dergi olup, tüm içeriğe kullanıcı ve kurumlar ücretsiz olarak erişilebilir. Kullanıcılar, yayıncı veya yazardan izin almaksızın, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yazdırabilir, arayabilir, bağlantı verebilir veya başka herhangi bir yasal amaç için kullanabilir. Bu, BOAI'nın açık erişim tanımına uygundur.

Hedefler ve Kapsam
The Journal of International Anatolia Sport Science, yüksek kaliteli, özgün araştırmalar yayınlayan, uluslararası, hakemli ve ücretsiz bir dergidir. The Journal of International Anatolia Sport Science yılda üç kez yayınlanır.

The Journal of International Anatolia Sport Science, spor bilimleri ile ilgili beden eğitimi ve spor öğretimi, spor öğretim yöntemleri, spor psikolojisi, spor sosyolojisi, ölçek ve performans protokolü geliştirme çalışmaları, kinesiyoloji, egzersiz fizyolojisi, spor hekimliği, biyomekanik ve spor yönetimi konularında yapılan çalışmaları yayınlamaktadır.

The Journal of International Anatolia Sport Science Dergisi’nin temel amacı, derginin kapsamına uygun yüksek etkili makaleler yayınlamaktır.

Dizinler
Crossref, ErihPlus, Miar, CiteFactor, International Scientific Indexing, Google Scholar, SOBIAD, Dimensions, Electronic Journals Library (EZB), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ZB MED, ROAD.

Hızlı Arama