E-ISSN: 2548-0294

Yazar Rehberi

Yazar Rehberi

Makalenizi The Journal of International Anatolia Sport Science‘a göndermeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu talimatlar, makalenizin gözden geçirilmesinden yayınlanmasına kadar sorunsuz bir şekilde ilerlememizi sağlayacaktır.

The Journal of International Anatolia Sport Science, Orijinal Araştırma Makaleleri, Derleme Makaleleri ve Editöre Mektupları kabul eder.

Makale, İngilizce özet ile birlikte Türkçe veya tamamen İngilizce olarak yazılmalıdır. Dil konusunda destek almak isteyen araştırmacılar editörlere ulaşabilir.

Çalışmanızı The Journal of International Anatolia Sport Science’a göndermeden önce lütfen derginin amaçlarına ve kapsamına uygunluğunu kontrol ediniz. Ayrıca, etik sorumlulukları ayrıntılı olarak okuyunuz. Makalenizi The Journal of International Anatolia Sport Science’a göndermeniz, makaleniz ile ilgili tüm etik sorumlulukları üstlendiğiniz anlamına gelir.

Makaleniz online gönderim sistemi üzerinden tarafımıza ulaştıktan sonra, öncelikle makalenizin derginin amacına, kapsamına ve yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilecektir. Uygun olmayan yazılar yayın sürecine dahil edilmeyecek ve iade edilecektir. Makalenin derginin amacına, kapsamına ve derginin yazım kurallarına uygun olduğuna karar verildikten sonra, benzerlik oranı tespit edilir (iThenticate). Dergimizin benzerlik oranı üst sınırı derleme çalışmaları için %30, araştırma makaleleri için %20'dir. Makalenin benzerlik oranının belirlenen sınırlar içinde olduğu tespit edildikten sonra inceleme süreci başlatılacaktır.

Yapı Stili Yönergeleri

Örnek Başlık Sayfasına buradan, örnek Ana Metin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Makaleniz şu sıraya göre hazırlanmalıdır: Başlık Sayfası, Özet, Anahtar Kelimeler, Ana Metin (Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç), Kaynaklar, Ekler (Tablolar, Şekiller vb.).

Bu derginin kelime sınırı orijinal araştırma makaleleri için 4000 kelimedir. Kelime sınırı sadece ana metin (Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç) için geçerlidir, tablolar ve referanslar bu limite dahil değildir. Derleme çalışmaları için kelime sınırlaması yoktur.

Makale metninizde 12 punto Times New Roman yazı tipini çift satır aralığı ile kullanınız. Kenar boşlukları 2,5 cm (1 inç) olmalıdır.

Makaleniz yayınlanmak üzere kabul edilirse, makale daha fazla formatlanacak ve dergi için doğru stilde dizilecektir.

Başlık Sayfası

Makalenin başlık sayfası:

Makalenin başlığı 14 punto ve koyu olmalıdır.

Tüm yazarların adları, soyadları, ORCID numaraları, kuruluşları, telefon numaraları, e-posta adresleri ve varsa Twitter hesap profilleri doldurulmalıdır.

Sorumlu yazarı açıkça tanımlayınız.

Hibe ekipmanı, ilaçlar veya bunların tümü şeklinde destek kaynağını/kaynaklarını belirtiniz.

Makale bir kongre veya sempozyumda bildiri olarak sunulmuşsa yer ve tarih belirtilmelidir.

Makale bir tezden türetilmişse tez adı, üniversite, tarih ve şehir bilgileri açıkça belirtilmelidir.

Teşekkür, Çıkar Beyanı ve Yazar Katkı Beyanı gibi bilgiler kapak sayfasında verilmelidir.

Makale yayına kabul edilene kadar ana metin, tablolar, şekiller ve video dokümanlarda yazarlar hakkında herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Etik kurul onay numarası veya izin numaraları maskelenmelidir (örnek; no: ********-****/*.****).

Başlık sayfası, makale yükleme sistemine bağımsız olarak yüklenmeli, ana metinde sizi tanımlayacak herhangi bir bilginin olmamasına dikkat edilmelidir.

Ana Metin

Ana metin, başlık sayfası ile birlikte makale yükleme sistemine yüklenmemeli, bağımsız olarak yüklenmelidir. Ana metinde yazarları tanımlayacak herhangi bir bilgi bulunmamalıdır.

Başlık: Makaleniz için çok uzun olmayan, bilgilendirici ve etkileyici bir başlık seçmelisiniz. Başlık koyu ve büyük harfle yazılmalıdır.

Özet: Özet en fazla 250 kelime içermeli ve kaynakça, şekil veya tablo numarası içermemelidir. Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır. Araştırmada ele alınan problem, yöntem, önemli bulgular ve ana sonuç kısaca açıklanmalıdır. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonucu açıklayan dört bölümden oluşmalıdır. Sonuçlar, anahtar frekansları, yüzdeleri ve bulguları göstermelidir.

Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler, okuyucuların makalenizi bulmasına yardımcı olduğundan, keşfedilebilirlik için önemlidir. Anahtar kelimeler, makalenin tamamına hitap eden beş veya altı kelimeden oluşmalıdır.

Başlıklar: Makalenizdeki bölüm başlıklarının düzeyini göstermek için lütfen bu kılavuzu izleyin:

• Birinci düzey başlıklar (Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar) koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır.

• İkinci düzey başlıklar koyu yazılmalı ve yalnızca her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

• Üçüncü düzey başlıklar italik ve koyu yazılmalı ve her kelimenin yalnızca ilk harfi büyük yazılmalıdır.

• Dördüncü düzey başlıklar italik ve koyu yazılmalı, başlığın sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

• Beşinci düzey başlıklar italik ve koyu yazılmalı, başlığın sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Metin, noktadan veya başka bir noktalama işaretinden hemen sonra gelir.

Tablolar ve Şekiller: Tablo ve şekillerin nerede görünmesi gerektiğini makale metninde açıkça gösterin, örneğin [Tablo 1 buraya] şeklinde belirtebilirsiniz. Mizanpaj çalışması sırasında belirlediğiniz pozisyon, ilgili editör tarafından değiştirilebilir.

Tablo ve şekilleri metnin sonuna, ekler kısmına ekleyiniz. Tablo ve şekiller, dikey çizgiler kullanılmadan APA Stiline uygun olarak tasarlanmalıdır. Tabloların açıklayıcı metinleri (tablo sırası, adı, kısaltmalar vb.) tabloların üstünde, şekillerin açıklayıcı metinleri ise şekillerin altında yer almalıdır.

Kaynaklar: Kaynaklar bölümü, metin boyunca atıfta bulunulan tüm çalışmaları içerir. American Psychological Association (APA) 7. baskı stili, The Journal of International Anatolia Sport Science dergisinde yayımlanmak için esastır.

Kaynaklarınızı düzenlemek ve oluşturmak için bir kaynakça düzenleme uygulaması (Mendeley Zotero, EndNote vb.) kullanabilir veya aşağıdaki kılavuzu inceleyerek referanslarınızı manuel olarak oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Dergi Makalesi Modelleri

Bir yazar:

Yazar, A. (yıl). Dergi makalesinin başlığı. Dergi Başlığı, cilt(sayı), sayfa numarası. https://doi.org/DOI

Ölmez, C. (2020). Performans değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi. The Journal of International Anatolia Sport Science  Dergisi, 10(1), 1–6. https://doi.org/10.5552/se.2020.20099

Ölmez (2019) [metin içinde]; (Ölmez, 2019) [parantez içinde]

İki yazar:

Yazar, A. & Yazar, B. (yıl). Dergi makalesinin başlığı. Dergi Başlığı, cilt(sayı), sayfa numarası. https://doi.org/DOI

Hintle, O & McMenty, A. (1998). Hücreler nasıl temas kurar. The Journal of International Anatolia Sport Science, 283(3), 104–123. https://doi.org/10.5552/se.2020.20099

Hintle ve McMenty (1998) [metin içi]; (Hintle & McMenty, 1998) [parantez içinde]

Üç ila yirmi yazar:

Yazar, A., Yazar, B. & Yazar, C. (yıl). Dergi makalesinin başlığı. Dergi Başlığı, cilt(sayı), sayfa numarası. https://doi.org/DOI

Ölmez, C.; Üçüncü, N; Aksoy, E., Bianco, A., Mancuso, EP & Patti, A. (2020). Tekvando kyorugi performans değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi. The Journal of International Anatolia Sport Science  Dergisi, 10(1), 1–6. https://doi.org/10.5552/se.2020.20099

Ölmez vd. (2020) [metin içi]; (Ölmez vd., 2020) [parantez içinde]

Henüz basılmamış yayına kabul edilen makale:

DOI numarası yazılmalıdır.

Yazar, A., Yazar, B., Yazar, C., Yazar, D., Yazar, E. & Yazar, F. (baskıda). Dergi makalesinin başlığı. Dergi başlığı. Doi.

Ölmez, C.; Üçüncü, N; Aksoy, E., Bianco, A., Mancuso, EP & Patti, A. (baskıda). Tekvando performans değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi. The Journal of International Anatolia Sport Science  Dergisi. https://doi.org/10.1038/30515

Sözen vd. (baskıda) [metin içinde]; (Sözen vd., baskıda) [parantez içinde]

Kitap Modelleri

Bir yazar:

Yazar, A. (yıl). Kitabın başlığı. Şehir: Yayıncı adı.

Cevahir, J. (2005). The Journal of International Anatolia Sport Science. Ankara: Sahne Tıbbı.

Cevahir (2005) [metin içi]; (Cevahir, 2005) [parantez içinde]

İki yazar:

Yazar, A., & Yazar, B. (yıl). Kitabın başlığı. Şehir: Yayıncı adı

Cevahir, J., & İnce, K. (2005). The Journal of International Anatolia Sport Science. Ankara: Sahne Tıbbı.

Cevahir ve İnce (2005) [metin içi]; (Cevahir & İnce, 2005) [parantez içinde]

Üç ila yirmi yazar:

Yazar, A., Yazar, B. & Yazar, C. (yıl). Kitabın başlığı. Şehir: Yayıncı Adı.

Ölmez, C.; Üçüncü, N; Aksoy, E., Bianco, A., Mancuso, EP & Patti, A. (2020). Tekvando kyorugi performans değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara: Scene Medicine.

Ölmez vd. (2020) [metin içi]; (Ölmez vd., 2020) [parantez içinde]

Editörlü kitap:

Yazar, A. (Ed.). (Yıl). Kitabın başlığı. Şehir: Yayıncı Adı.

Aksoy, E. (Ed.). (2020). Kyorugi performans değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi. Ordu: Anatolia Sport.

Aksoy (2020) [metin içi]; (Aksoy, 2020) [parantez içinde]

Kitap Bölüm Modelleri

Yazar, A., Yazar, B. & Yazar, C. (yıl). Kitap bölümünün başlığı. E. Soyadı (Ed.), Kitabın Başlığı içinde (s. xxx–xxx). Şehir: Yayıncı adı.

Hinkle, P., McCarty, R., & Cool, S. (1978). Hücreler ve biyoloji. C. Ölmez (Ed.), Vücuttaki hücreler ATP'yi nasıl yapar içinde (s. 251-300). Ordu: Anadolu Yayıncılık.  

Hinkle vd. (1978) [metin içi]; (Hinkle vd., 1978) [parantez içinde]

Konferans/ Sempozyum Bildirileri

Yazar, A., Yazar, B. & Yazar, C. (yıl). Bildiri başlığı. X Kongre’sinde sunulmuş bildiri, Kurum, Şehir.

Katz, A., Sahlin, K., & Alp, C. (1999). Egzersiz sırasında laktik asit düzenlenmesi. X. Ulusal Spor Bilimleri ve Egzersiz Eğitimi Kongre’sinde sunulmuş bildiri, Ordu Üniversitesi, Ordu.

Katz (1999) [metin içi]; (Katz. 1999) [parantez içinde]

Tez Modelleri

Yayınlanmamış doktora tezi:

Yazar, A. (yıl). Tez başlığı [Yayımlanmamış doktora tezi]. Kurum Adı.

Ölmez, C. (2021). Okullarda tekvando eğitimi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ordu Üniversitesi, Ordu.

Ölmez (2021) [metin içi]; (Ölmez, 2021) [parantez içinde]

Yayınlanmamış yüksek lisans tezi:

Yazar, A. (yıl). Tez başlığı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kurum Adı, Şehir.

Ölmez, C. (2021). Okullarda tekvando eğitimi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ordu Üniversitesi, Ordu.

Ölmez (2021) [metin içi]; (Ölmez, 2021) [parantez içinde]

Üçüncü Taraf Malzemeyi Kullanma

The Journal of International Anatolia Sport Science Dergisi, her gönderiye bir Telif Hakkı Devir Formu eklenmesini şart koşmaktadır. Ayrıca makalenizdeki üçüncü taraf materyallerini yeniden kullanmak için gerekli izinleri almalısınız. Makalenize telif hakkı olmayan herhangi bir materyal eklemek istiyorsanız, göndermeden önce telif hakkı sahibinden yazılı izin almanız gerekir. Bu konudaki hukuki ve mali sorumluluk yazar(lar)a aittir.

Makalenizi Gönderme

The Journal of International Anatolia Sport Science’a makale göndermek, tüm yazarların derginin yayın politikalarını ve yayın etiğini okuyup kabul ettiği anlamına gelir. The Journal of International Anatolia Sport Science’a makale göndermek için https://jiasscience.com adresindeki Makale Gönder linkine tıklayınız (Sadece bu şekilde gönderilen makaleler işlenmektedir).

Yayın Ücretleri

The Journal of International Anatolia Sport Science, yazarlardan makale göndermeleri veya dergimizde yayınlamaları için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Hızlı Arama